PostHeaderIcon Chirocomité

Wat en waarom?

Een stel gemotiveerde ouders van (ex)-Chirojongens en/of – leiding;
Met het hart op de goede plaats;
Die het beste voor hebben met de Chirojongens en bereid zijn zich in te zetten voor een zinvolle jeugdbeweging;
Omdat de leiders zich tenvolle moeten kunnen toeleggen op de uitbouw van een zinvolle Chirowerking voor onze kinderen.

Wat doet het Chirocomité ?

Wij zorgen voor het onderhoud, de klusjes en herstellingen aan het gebouw, de lokalen en de omgeving ;
Wij zorgen, samen met de leiding, voor de organizatie van het jaarlijks Chirorestaurant ;
Wij helpen bij de opbouw, de catering op de bezoekdag en de afbraak van het jaarlijks bivak ;
Wij houden toezicht op de jeugdbewegingen die in onze lokalen verblijven tijdens hun bivak in de vakantiemaanden ;
Wij zorgen voor de bivak-kookploeg ;
Wij vertolken naar de Chiroleiders toe de mening en de ervaringen van ouders in verband met het verloop van de zondagse Chironamiddagen en de algemene Chirowerking. Wij bespreken de initiatieven die de Chiroleiding neemt om tot een goede Chirowerking te komen ;
Wij zorgen ervoor dat we als een parochiale vereniging onze plaats hebben in het Humbeekse verenigingsleven.

Ben je geïnteresseerd in de Chiro en ben je bereid om je in te zetten voor een zinvolle en keitoffe Chiro-jeugdbeweging, maak dan kennis met het Chirocomité.

Geef dan uw naam, adres en telefoonnummer aan een lid van het Chirocomité of aan

Elke Troch, voorzitter chirocomité, Heuvelstraat 6 te 1851 Humbeek (0473/97.03.01 - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )