PostHeaderIcon Geschiedenis

Chiro... een jeugdbeweging waarmee Humbeek al een hele tijd vertrouwd is. De jeugdbeweging die nog steeds elke zondag de deuren wijd openzet.

Voor de eerste chirojaren moeten we terugblikken naar 1952. Op 15 december richt onderpastoor Karel Luytens de Chirojongensgroep Sint-Rumoldus op. De leiding was in handen van André Jacquet, Jos Goossens, Gilbert Verhulst, Arnold Oomes, Gustaaf Verbruggen, Leo Van Rode (Beigem), Michel Van Campenhout (Beigem) en Jaak Janssens (Beigem).

Hoelang de chirogroep bestaan heeft, konden we niet achter-halen. Bij Chiro-Nationaal vinden we slechts twee eksemplaren van aansluitingslijsten terug. Wel zien we op de film "40 jaar Lourdesgrot" een groep chirojongens en chiromeisjes mee opstappen in de feeststoet bij de inhuldiging van deze grot (15 augustus 1954).

We moeten echter wachten tot in 1960 om weer van een Humbeekse chiro te mogen spreken. Onderpastoor Raymond Petit-Jean richt samen met de leiders Jean de Munck, Ward Potoms, Theo Van Roy, Clement Ceuppens (Zemst-Laar) en Freddy Goovaerts weer een Chirojongensgroep op.

De zondagse samenkomsten mogen gebeuren op het speelplein van de Gemeentelijke Jongensschool (Kerkstraat) en in het vroegere gemeentehuis (momenteel muziekschool Rumolduszonen) wordt één lokaal ter beschikking gesteld van de nieuwe groep. Dit lokaal is al vlug te klein en de Chiro verhuist naar de Rumolduszaal.

Er wordt al snel een eerste bivak georganiseerd, een tentenkamp (met ouderbezoekdag) op de terreinen van Kelchterhoef in Houthalen.

Een geslaagd bivak geeft nieuwe moed. De leidingsploeg wordt uitgebreid en een nieuw werkjaar meldt zich aan. Om de kas wat te spekken worden pensenkermissen, groepsfeesten en papierslagen georganiseerd.

De chirojongens brengen ook toneel. In een prachtig dekor wordt "Het spookslot" door de leiders, voor een bomvolle parochiezaal, opgevoerd.

Zomer 1962 : op bivak naar Zonhoven in het natuurgebied "Den Teut". Ook de kookploeg van het vorige jaar is er weer bij : Lou Van Hoorebeeck, Gustaaf Huybrechts, Frans Goovaerts en André Van den Berghe (toen rijkswachtkommandant in Humbeek).


Alle "bij-lokaaltjes" van de parochiezaal zijn goed bezet en de oudsten verhuizen naar een zomerhuisje in de pastorijtuin (tegenover de vijver).

Een derde chirobivak brengt ons naar Peer in Limburg met een bezoek aan de militaire vliegbasis als hoogtepunt.

Een vierde chirowerkjaar gaat in, maar door interne moei-lijkheden en het ontslag van de leiding gaat de chiro in januari 1964 spijtig genoeg ten gronde.

September 1968. Humbeek krijgt een nieuwe pastoor Jan Lauwers. Reeds op 27 oktober 1968 worden 53 kersverse chirojongens ingeschreven. Pater Bart Krijnen (weekend-onderpastoor) en Gaston Bosmans zien hun chiro-droom in vervulling gaan.

Onder leiding van Jos Verrezen, André en Jos Willems, André Emmerechts, Hugo Broos (later succesvolle als voetballer en trainer) en André De Prins gaat de Chiro haar eerste werkjaar in.

In de refter van de Zusterschool krijgen we voor enkele zondagen onderdak... Op voorwaarde dat 's avonds alles netjes opgeruimd is en dat uitgekeken wordt naar een lokaal. Uitkijken wel, maar niets te vinden en de chirojongens mogen van de zusters op de zolders boven de klaslokalen. Zelfs een klein lokaaltje onder het afdak kan erbij. Alles wordt ingericht, met kachels en al, en de Chiro draait op volle toeren.

Een jeugdbeweging heeft geld nodig en er worden op 21 december 1968, 350 kg karamellen huis aan huis verkocht.

Op 13 april 1969 is de parochiezaal te klein want 530 mensen maken er het eerste groepsfeest mee, dat besloten wordt met een optreden van Theo Van den Bosch.

Er wordt ook aan de bouw van nieuwe lokalen gedacht. Een lap grond wordt door de gemeente Humbeek ter beschikking gesteld. De houten noodkerk van de Verbrande Brug wordt afgebroken en naar Humbeek overgebracht. Veel blijft er niet van over, net genoeg om op het terrein van de familie Emmerechts een houten barakje op te trekken. Van diezelfde familie krijgen we ook een boerderijtje achter de kerk ter beschikking en zo logeert de Chiro op drie plaatsen.

De Chiro bouwt een grote kerststal in de kerk en wil daar een traditie van maken. Ondertussen is het eerste tenten-bivak op het militair domein van Leopoldsburg een echte meevaller geworden.

Op 5 april 1970 gaat het tweede groepsfeest door. Van 6 tot 16 juli trekken we op bivak naar Koersel-Fonteintje en ook de ouders mogen even op bezoek komen.


Op 4 oktober wordt gestart met de grondwerken voor de nieuwe lokalen. Het wordt een houten chalet. Er wordt 4 maanden met man en macht, dag en bijna nacht gewerkt en op 7 februari 1971 kunnen Burgemeester Willems en verbonds- proost Flor Paeps de lokalen officieel openen.

Een derde bivak brengt ons naar Grandhan bij Durbuy. De kerels wagen er een tweedaagse tocht op en trekken naar het Groothertogdom Luxemburg.

In September richt de Chiro een grote hobbytentoonstelling in. Voor de derde maal wordt de kerststal in de kerk gebouwd, een nabootsing van de ingangspoort van het Gra-venkasteel. Om de zaak to bekostigen worden er foto's verkocht.

De chirojongensgroep zit in de lift. Het ledenaantal groeit naar de 100 toe en de Chiro werkt verder...


Jaarlijks gaat de chiro op bivak, tien onvergetelijke dagen voor iedereen die er bij is. Het is al een mooi lijstje:

Leopoldsburg (1969), Koersel (1970), Grandhan (1971), Lichtaart (1972), Texel (Nederland) en Lechtal (Tirol) (1973), Opoeteren (1974), Sint Maartens-Voeren (1975), Westouter (1976), Martilly (1977), Zutendaal (1978), Lichtaart (1979), Diirler (1980), Neerpelt (1981), Mol (1982), Adinkerke (1983), Sorinnes (1984), Geel (1985), Koersel (1986), Lichtaart (1987), Ronse (1988), Theux (1989), Meerle (1990), Kinrooi (19-91), Texel (1992), De Pinte (1993), Moulin-du-Ruy (1994), Westmalle (1995), Overpelt (1996), Koekelare (1997), Burg-Reuland (1998), Essen (1999), Saalfelden (2000), Zoersel (2001), Lichtaart (2002), Mazée (2003), Amel (2004), Opoeteren (2005), Champlon (2006), Virton (2007), Koersel-Beringen (2008), Gorges du Tarn (2009), Mol (2010), Lichtaart (2011), Kortrijk (2012), Esbeek (2013), Kinrooi (2014), Westmalle (2015), Teuven (2016), Opitter (2017) en Esbeek (2018) (telkens tijdens de gebruikelijke periode van 21 tot 31 juli). 

De chirojongens mogen ook fier zijn op hun lokalen. In 1980 komt er een volledige sanitaire blok bij en in 1986 bouwen we met hulp van vele hardwerkende handen onze chirozaal, een nieuwe keuken en we steken alles onder één nieuw dak. Een jeugdvereniging kost natuurlijk handenvol geld : vandaar dat er na de uitbreiding met de Chirozaal vanaf 1987 gestart werd met de jaarlijkse Chirorestaurants (ieder jaar tijdens het eerste weekend van Mei). Sinds 1973 wordt er ook aan bevriende jeugdverenigingen de mogelijkheid gegeven om tijdens de vakantiemaanden een tijdje door te brengen in onze lokalen.

Vanaf 1995 werken de Chirojongens en meisjes opnieuw mee aan de Palmfuif die na het einde van JH ’t Webbeke anders verloren zou gaan. Zo komt de palmfuif eigenlijk terug thuis want ze was ooit gestart als Aspirantenfuif.

Ook wordt er door de Chirojongens deelgenomen aan verschillende activiteiten die door andere Humbeekse verenigingen worden georganiseerd. Zo staan ze vanaf het begin in 2000 mee op de driekoningenmarkt. Waar ze door een standje - aangepast aan groot en klein - mee het succes verzorgen.

In 2000 wordt ook besloten om mee te werken aan het Sinterklaasfeest van de vliegende ster in de sporthal. Dit met als doel de sint te ontlasten van te veel bezoeken en de kinderen een fijne namiddag te bezorgen.

Het onderhoud van de gebouwen en de terreinen vergt constante aandacht. Vandaar dat er in 1980 het Chirocomité opgericht werd (een groep ouders die het goed menen met de Chiro en regelmatig de handen uit de mouwen steken om mee te werken aan het onderhoud, aan de restaurants, aan de bivakken en tal van andere activiteiten).

Sinds de oprichting in 1968 hebben een groot aantal leiders, kinderen, ouders en oud-leiders de Chiro uitgebouwd tot een gezonde jeugdvereniging waar we terecht trots kunnen op zijn. Iedere zondag zorgen gemotiveerde leiders er al jaren voor dat de jongens van Humbeek een aangename en leuke zondagnamiddag kunnen doorbrengen. Onverbrekelijke vriendschapsbanden worden gesmeed en de kinderen krijgen een aantal waarden mee zodanig dat ze een mooie en persoonlijkheid uitbouwen. Iedereen die de Chiro meegemaakt heeft, komt er rijker uit en vergeet deze toffe jaren nooit... Chiro draag je je hele leven mee.

Maar soms slaat het noodlot ook toe :... op 1 juni 1988 verongelukt op de terugweg van de kazerne groepsleider en lokalenbouwer Johnny Silverans. Hij bouwde voor de chiro een go-cart en zijn broer en oudleider Tony Silverans gaat met de Kerels en met de go-cart op bivak naar Ronse. Nog steeds leeft Johnny voort in zijn go-cart want zij kreeg ook zijn naam.

De chiro gaat natuurlijk door, ook de volgende 25 jaar. Laat ons er allemaal samen aan werken om de Chiro verder uit te bouwen voor onze jongens.

Het kan niet stuk want "Als je 't mij vraagt... chiro en nog eens chiro".